Documenten bij de verkoop of verhuur van jouw woning

Home 2 Home zorgt voor alle nodige papieren


 

EPC keuring elektriciteitEPC, keuring van de stookolietank, keuring elektriciteit, plaatsbeschrijving,…: Noodzakelijk kwaad, of handig om te hebben?

Wil je een woning verkopen? Of zet je jouw pand te huur? Wat je ook van plan bent, je moet als eigenaar altijd een aantal documenten kunnen voorleggen. Ga je kopen of huren, dan krijg je al deze papieren voorgeschoteld. Vaak wordt gezegd dat ze enkel dienen om het eigenaars en huurders lastig te maken, maar niets is minder waar. Integendeel, deze documenten zijn er speciaal om kopers, verkopers, huurders en verhuurders te beschermen.

 

 

Hoe? Dat leggen we even voor je uit.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) geeft inzicht in hoe een woning scoort op het vlak van energie. Hoe lager de energiescore, hoe zuiniger de woning. Die score hangt af van de aanwezigheid en het type isolatie in de vloer, de muren of het dak. Ook beglazing speelt een rol, net als het soort schrijnwerk. Heeft jouw woning een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen? Dan heeft ook dat een positief effect op het EPC. Let wel op: de energiescore hangt af van de toestand van de woning, en niet van het bewonersgedrag. Wil je een lage energiefactuur? Dan is sowieso ook een energiezuinige levensstijl noodzakelijk.

Wanneer is een EPC nodig?

Van zodra je een woning te koop of te huur aanbiedt, is de kans groot dat je een EPC nodig hebt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar van het pand, zelfs als hij via een notaris of vastgoedkantoor werkt. Het is belangrijk om te weten dat alle advertenties de energiescore van de woning moeten vermelden. Meer nog: samen met de energiescore moet ook het adres, of het unieke certificaatnummer gepubliceerd worden. Doe je dit niet, dan kan je een  boete tot wel 5000€ oplopen!

Een EPC kan enkel opgesteld worden door een erkend energiedeskundige type A. Die bezoekt de woning, verzamelt de nodige bewijsstukken, en stelt het certificaat op volgens een strikt inspectieprotocol. Interessant om te weten: Home 2 Home heeft opgeleide en gecertificeerde energiedeskundigen type A, en kan dus perfect jouw EPC bepalen.

Wat is het nut van een EPC?

Nut EPCDe Vlaamse Overheid streeft ernaar om elke woning tegen 2050 energiezuinig te krijgen. Dat houdt in dat elk huis even zuinig zal moeten zijn als de huidige nieuwbouwwoningen. Er wordt dan ook volop ingezet op het promoten van BENOvatie.

Wie een woning koopt of huurt, krijgt via het EPC onmiddellijk een idee over de energetische waarde van het pand. Bovendien krijg je aanbevelingen over hoe de energiescore van de woning kan verbeterd worden (vooral van toepassing op kopers). Dit speelt een grote rol als je renovatieplannen moet opstellen.

Wil je een lage energiefactuur? Dan speelt jouw levensstijl een grote rol. Laat je altijd alle lichten branden, of verwarm je je woonkamer graag tot 24°C? Verwacht je dan maar aan een hoge energiefactuur. Ben je bewust bezig met energie? Dan zal dat een effect hebben op je verbruik. Op basis van het EPC kan je in ieder geval bewuste keuzes maken voor energiebesparende maatregelen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

 Er zijn tal van websites beschikbaar waar je een overvloed aan informatie kan terugvinden.

Wil je juiste en volledige informatie? Dan raden wij sowieso de website van de Vlaamse Overheid aan. Op www.energiesparen.be vind je een hele sectie omtrent energieprestatiecertificaten. Naast informatie over criteria, werkwijze en verplichtingen, vind je hier ook antwoorden op veelgestelde vragen, en zelfs informatie over hoe je een klacht kan indienen over een EPC.

Meer informatie nodig? Laat het ons gerust weten, en wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk een pasklaar antwoord te bieden. Heb je een EPC nodig? Contacteer ons vandaag nog voor een afspraak.

Jammer genoeg horen we vaak berichten over woningen die afgebrand zijn door een probleem met de elektriciteit. Daarom is het sinds 2008 wettelijk verplicht om in een aantal situaties de elektrische installatie van een woning te laten keuren. Onder andere bij de verkoop van een woning moet je als eigenaar een geldig elektriciteitsattest kunnen voorleggen. Hierin wordt beschreven of de installatie voldoet aan de regels van het “Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties”, kortweg AREI. Eventuele opmerkingen en inbreuken op het reglement worden daarbij opgelijst.

Er wordt een onderscheid gemaakt in de regels en keuringscriteria voor woningen met een elektrische installatie die vóór 1 oktober 1981 in dienst is gesteld. Hou er ook rekening mee dat een keuringsdocument na 25 jaar moet vernieuwd worden.

Wanneer is een elektriciteitskeuring nodig?

Elke nieuwe elektrische installatie die wordt geïnstalleerd moet vooraf gekeurd worden. Ook als je de installatie renoveert of verzwaart, moet je ze laten keuren. Ten slotte is ook bij de verkoop van een woning een geldige elektriciteitskeuring noodzakelijk. Zonder attest gaat de verkoop immers niet door.

Belangrijk om weten: het is niet zo dat het keuringsattest moet aantonen dat de installatie conform is met het AREI. Ook als er inbreuken vastgesteld zijn, kan een verkoop doorgaan. De koper moet er dan wel voor zorgen dat er binnen de 18 maanden na het verlijden van de notariële akte een herkeuring plaatsvindt. Op dat moment moet de installatie wel volledig in orde zijn.

Een elektriciteitskeuring moet steeds uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme. Home 2 Home werkt hiervoor met vaste partners samen. Op die manier kunnen wij de best mogelijke dienstverlening garanderen.

Wat is het nut van een elektriciteitskeuring?

België is een land van doe-het-zelvers. Als er een extra stopcontact of een nieuw lichtpunt nodig is, gaan we vaak zelf aan de slag. Anderzijds moet er toch voldoende voorzichtigheid geboden worden als er met elektriciteit wordt gewerkt.

Om de veiligheid van de bewoners en de inboedel te garanderen, zijn er een aantal minimumvereisten waar elke elektrische installatie aan moet voldoen. Zo wordt gecontroleerd of de nodige elektrische schema’s aanwezig en correct zijn. Maar er wordt bijvoorbeeld ook nagegaan of de aarding voldoet aan de normen, of de differentieelschakelaars voldoende functioneren,…

Hou er rekening mee dat in het geval van een ongeluk als gevolg van problemen met met de elektriciteit, de verzekeringsmaatschappij controleert of een keuringsattest aanwezig is. Er wordt ook gekeken of de installatie conform is met het AREI. Is er geen attest, of is de installatie niet conform, dan bestaat de kans op een lange procedure.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De Federale Overheidsdienst Economie heeft op haar website een sectie gewijd aan elektriciteitskeuringen. Hier vind je tal van definities, voorwaarden, types van controle,… maar ook links naar het wetgevend kader.

Toch nog vragen? Laat het ons gerust weten, en wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk een pasklaar antwoord te bieden. Heb je een elektriciteitskeuring nodig? Contacteer ons vandaag nog voor een afspraak.

Keuringsattesten van verwarmingsinstallaties zijn niet verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning. Het onderhoud en de (regelmatige) controle van de installatie zijn wel van belang. Hiervoor gelden tal van regels, zowel voor eigenaars als huurders van woningen. Hou er rekening mee dat je de onderhouds- en controlecertificaten moet kunnen voorleggen op het moment van verhuur of verkoop.

Wanneer is onderhoud van de verwarming nodig?

De criteria voor het onderhoud van centrale verwarming of  verwarmingstoestellen hangen af van het type verwarming (gas, stookolie,…), en de ouderdom van de installatie. Zo moet je elke nieuwe, vernieuwde of verplaatste installatie laten keuren vooraleer ze in gebruik mag genomen worden. Centrale verwarming op aardgas met een vermogen van 20kW  moet elke twee jaar een onderhoudsbeurt krijgen, terwijl dit voor stookolie en vaste brandstoffen jaarlijks is. Van zodra de installatie ouder is dan vijf jaar, is een regelmatige verwarmingsaudit verplicht.

Ook voor een stookolietank gelden bepaalde regels. Zo moet elke tank vóór de ingebruikname worden gekeurd. Voor zeer grote tanks is zelfs een milieuvergunning nodig. De regels voor controle van een boven- of ondergrondse tank verschillen ook. Wat wel voor elke tank geldt, is dat wettelijke procedures moeten gevolgd worden als ze definitief buiten gebruikt wordt gesteld. Ook hier hangen de regels af van een aantal parameters.

Wat is het nut van het onderhoud van de verwarming?

Heel wat mensen denken vaak dat al deze verplichtingen dienen om onderhoudsfirma’s geld te helpen verdienen. Maar met een goed onderhouden verwarmingsinstallatie kan je heel wat geld besparen:

  • De installatie wordt zuiniger. Als alle roet en stof zijn weggeblazen uit verbrandingskamers en leidingen, verhoogt de efficiëntie en dus het rendement. Goed nieuws voor de portefeuille!
  • Een efficiënte en goed werkende installatie draagt bij tot de veiligheid. Niemand wil opgeschrokken worden door plotse rookontwikkeling, of erger… Van alle argumenten is dit veruit het belangrijkste!
  • Ook het milieu heeft baat bij een efficiënte verwarming. Hoe beter jouw installatie werkt, hoe minder brandstof nodig is, en hoe minder belastend het wordt voor de omgeving.

Iedereen kan zich sowieso vinden in minstens één van deze argumenten. Aarzel dus niet, en zorg voor een centrale verwarming in topconditie.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Wil je juiste en volledige informatie? Dan raden wij sowieso de website van de Vlaamse Overheid aan. Op de pagina “Bouwen & Wonen” vind je een hele sectie omtrent verwarming, onderhoud en keuringen. Naast informatie over criteria, werkwijze en verplichtingen, vind je hier ook folders en brochures die verdere verduidelijking kunnen geven.

Een zeer handig hulpmiddel om jouw verplichtingen als eigenaar of huurder te kennen, is de Verwarmingswijzer. Op basis van enkele eenvoudige vragen krijg je op deze pagina een lijst van alle regels waaraan je moet voldoen.

Meer informatie nodig? Laat het ons gerust weten, en wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk een pasklaar antwoord te bieden. Bespreek je jouw situatie liever persoonlijk? Contacteer ons dan vandaag nog voor een afspraak.

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de situatie waarin een woning zich bevindt. Dit document bevat een algemene omschrijving van het pand, evenals een gedetailleerd overzicht van alle mankementen in de woning. Zo hebben huurders en verhuurders, maar ook kopers en verkopers, een duidelijk beeld van de toestand van een woning op een bepaald tijdstip.
Een plaatsbeschrijving is geldig als aan een aantal criteria is voldaan. Zo moeten beide partijen (of hun vertegenwoordigers) aanwezig zijn tijdens de plaatsbeschrijving. Het document moet door de partijen persoonlijk gedateerd en ondertekend worden. Het spreekt voor zich dat een geldige plaatsbeschrijving maar kan afgeleverd worden als ze voldoende gedetailleerd is.

Wanneer is een plaatsbeschrijving nodig?

Bij de verhuur van een woning is een plaatsbeschrijving wettelijk verplicht. Het document maakt een deel uit van het huurcontract, en moet mee geregistreerd worden. Als één van de partijen weigert om een plaatsbeschrijving op te maken, dan kan de andere partij eisen dat er alsnog één wordt opgesteld.
Op het einde van de huurperiode wordt er opnieuw een plaatsbeschrijving opgesteld. Beide documenten worden dan met elkaar vergeleken om na te gaan of er schade aan de woning is berokkend die verder gaat dan “slijtage door normaal gebruik”. In dat geval is de huurder immers verplicht om de schade te herstellen, of te vergoeden.

Ook bij verkoop van een woning kan een plaatsbeschrijving nuttig zijn. Zeker als het pand nog bewoond is, is het vooral voor de koper een voordeel als de onderhandse verkoopovereenkomst verwijst naar een plaatsbeschrijving, en niet naar “het pand in huidige staat”.

Wat is het nut van een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving wordt opgesteld om alle betrokken partijen te beschermen. Zowel huurders als verhuurders, kopers als verkopers kunnen zichzelf veilig stellen met een kwalitatief hoogstaande plaatsbeschrijving:

  • De verhuurder wordt beschermd als er schade zichtbaar is bij het einde van een huurcontract, die er nog niet was bij de start van het huurcontract. De huurder kan het argument “deze schade was er al van bij het begin” niet gebruiken ter verdediging.
  • De huurder wordt beschermd als er schade is die volgens de verhuurder nieuw is, maar die wel al stond beschreven in de plaatsbeschrijving bij de start van het huurcontract. “Ik had geen weet van deze schade” is op dat moment geen geldig argument van de verhuurder.
  • Bij verkoop van een woning ligt de bescherming vooral bij de koper. Als de gekochte woning nog bewoond is, bestaat de kans altijd dat er voorhet verlijden van de notariële akte -ongewild- toch nog schade aan de woning is aangebracht. Als het compromis vermelding maakt van een plaatsbeschrijving, dan zou de koper de kosten voor herstel kunnen terugvragen van de verkoper.

Jammer genoeg moet een vrederechter regelmatig tussenkomen bij discussies rond schade. In dat geval wordt de plaatsbeschrijving altijd als referentie gebruikt. Wil je problemen vermijden, zorg dan dat dit verslag zo correct en volledig mogelijk is. Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om hiervoor beroep te doen op een expert.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Een plaatsbeschrijving wordt verplicht door de huurwetgeving. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je hierover een specifieke pagina, met tal van referenties, wettelijke kaders en verplichtingen.

Toch nog vragen? Laat het ons gerust weten, en wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk een pasklaar antwoord te bieden. Heb je een plaatsbeschrijving nodig? Contacteer ons vandaag nog voor een afspraak.

Jouw vastgoed? Jij staat centraal!

Contacteer ons nu